Sprostowanie rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce dotyczące programu "Warto rozmawiać"

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka

strona internetowa : www.ostroleka.so.gov.pl,

adres e-mail: boi@ostroleka.so.gov.pl

=============================================================   Ostrołęka, dnia 20 grudnia 2016r.

Rzecznik prasowy

Sądu Okręgowego w Ostrołęce

 

 

Telewizja Polska S.A.

Redaktor Programu Warto rozmawiać

Prowadzący Jan Pospieszalski

 

                                                        Sprostowanie

 

W trakcie edycji programu w dniu 15 grudnia 2016r. uczestniczka programu Marlena Jastrzębska podała nieprawdziwą informację, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce nakazujące wydanie dziecka w oparciu o treść konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka, wydane zostało przez sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grażynę Szymańską-Pasek tylko dlatego, że odwaga sędziego wynikała z faktu, iż sędzia odchodziła w stan spoczynku.

Jest to przekaz nieprawdziwy, bowiem wspomniany sędzia jest czynnym zawodowo sędzią Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Powołane postanowienie, korzystne dla uczestniczki programu wydane było w październiku 2015r. z czego wypływa oczywisty wniosek, że jego treść była znana uczestniczce także w trakcie pierwszej edycji programu o tej samej tematyce, który miał miejsce dnia 3 listopada 2016r.

Przekaz uczestniczki postępowania był zmanipulowany i nieprawdziwy. Po dacie wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z października 2015r., na które powoływała się uczestniczka, sędzia Grażyna Szymańska –Pasek jeszcze wielokrotnie wydawała orzeczenia drugoinstancyjne w sprawach dotyczących małoletniego i uczestniczki programu Marleny Jastrzębskiej. Twierdzenia uczestniczki programu są więc nieuprawnioną i kłamliwą insynuacją, podważającą autorytet sędziów.

 

W związku z powyższymi umotywowanymi zastrzeżeniami wnoszę, aby w najbliższej edycji programu Warto rozmawiać przekazać sprostowanie o poniższej treści:

 

W trakcie edycji programu w dniu 15 grudnia 2016r. uczestniczka programu Marlena Jastrzębska podała nieprawdziwą informację, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymującego wykonanie postanowienia nakazujące wydanie dziecka, wydane zostało przez sędziego Sądu Okręgowego w Ostrołęce Grażynę Szymańska-Pasek tylko dlatego, że odwaga sędziego wynikała z faktu, iż sędzia odeszła w stan spoczynku. Sędzia wykonuje czynną służbę w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce”.

 

Proszę o poinformowanie kiedy powyższe sprostowanie zostanie wyemitowane.

 

 

Rzecznik prasowy

Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Mikos- Bednarz

 

  1. tel. kom. 795 422 469 e-mail m.mikos-bednarz@ostroleka.so.gov.pl  

 

< powrót

print