Informacje przedstawione Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z rocznej działalności Krajowej Rady Sądownictwa:

print